Kérdések és válaszok

Mit is jelent a "kreatív-krízis" tanácsadás? És kiknek ajánlom az oldalam?

Mi is az a "KREATÍV-KRÍZIS" tanácsadás? 
KIKNEK AJÁNLOM?
A krízisek, a kritikus helyzetek mindenkit érintenek, ha nem is most azonnal, de az élete folyamán biztos. Bizonyára mindenki volt olyan helyzetben, amikor úgy érezte, kihúzták lába alól a talajt? Ajánlom ezt az oldalt, azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt és például olyan hasznos ismeretekkel szeretnének gazdagodni, mint a különböző krízishelyzetek, krízisállapotok jellemzői és kimeneteli lehetőségeik. Akik szeretnének így tudatosabban jelen lenni, akár saját maguk, akár szeretteik kritikus élethelyzeteiben.
Egy kicsit közelebbről....

Mindnyájunk életét tagolják,1., normatív krízisek (pl. életszakasz váltásoknál, így, pl. az házasság, az első gyerek születése, életközépi válság "midlife krízis", stb) és 2., akcidentális, véletlenszerű krízisek (munkahely elvesztése, szeretett személy elvesztése, válás, öngyilkossági kísérlet, öngyilkosság, betegség stb.). Mint olvashattuk, nem csak negatív életesemény tud krízishelyzetet generálni.

Az én KÜLDETÉSEM, hogy a kritikus élethelyzetben lévő, hozzám forduló embereket megtámogassam, továbbá, hogy velük együtt közösen előmozdítsuk a krízis kreatív megoldását. 
Azaz, hogy a hozzám fordulók ne csak, hogy éppen átvészeljék a válságos időszakot, hanem bölcsebben, érettebben, megerősödve, kreatívan, (új) értelmet találva kerüljenek ki a kritikus élethelyzetükből. Ezt a folyamatot szeretném elősegíteni támogató, elfogadó, biztonságot nyújtó, ösztönző közegben, minden tudásommal felvértezve.

 

Mi is az a "PILIS EL CAMINO?"

"PILIS EL CAMINO" -  „Lépd át a város határát, lépd meg saját határaidat!”

A „PILIS EL CAMINO” , mint kifejezés hozzám köthető, de nézzük meg min is alapszik. 
Az „el camino”, mint „út” elnevezés, az ismert Franciaországból induló, hosszú lélekpróbáló és fizikai határokat súroló spanyolországi zarándokúthoz hasonlatos. Ebben a formában a PILISBEN TETT TESTI-LELKI ZARÁNDOKLAT, mely egy sétálós-beszélgetős, testet-lelket megmozgató és átformáló folyamat, út, mind szimbolikusan, mind átvitt értelemben egyaránt. Jelképezi az önmagunk keresésének és megtalálásának vágyát és folyamatát, annak rögös útjait, míg nem eljön a pillanat, amikor valami ÚJ MINŐSÉG előáll, ahonnan már az útravalónkat elfogadva, beépítve és meglépve másvalakié válunk, egy tapasztaltabb, érettebb, kreatívabb, könyörületesebb önmagunkká – nyilván ez egy hosszabb folyamat eredménye. 
Azt már nem is kell említenem, hogy a sétálós módszer, a sétálva tanítás már régi módszer, a görög filozófusokhoz (Szókratész) vezethető vissza.

 

MÉGIS AKKOR MI AZ ÚJ BENNE?

Itt nem egy aszimmetrikus kapcsolatról van szó, ahol van egy tanító és megmondja mit kell tennie a tanulónak, ahhoz, hogy boldog legyen, nem fentről kapja meg az okosságot. Ez egy emberi szempontból EGYENRANGÚ kapcsolat, két ember szövetsége. Az egyik ember, ha úgy tetszik a megváltozott, kritikus élethelyzetbe került, aki figyelmes, empatikus, támogató, megtartó, biztonságot nyújtó, ösztönző társra, és nem utolsósorban egy szakavatott segítőre lel. Ez a kísérve-segítő ember, kíséri el útján a válságban lévőt és különböző támpontokat adva támogatja annak talpra állását, értelem keresését és fejlődését.

 

CÉLOM, hogy krízistanácsadó pszichológusként TÁGÍTSAM, bővítsem a hagyományos krízistanácsadás kereteit egy olyan helyváltoztatós, mozgásos formával, ami kifejezetten kedvező a krízisbe került, beszűkült tudatú ember helyzetében (is). Ezt a régi, már a filozófusoknál használt „módszert” szeretném ÚJ KERETEK KÖZÉ, A KRÍZISTANÁCSADÁSBA BEEMELNI.

 

MI IS AZ ELŐNYE a mozgásnak és a természetnek a krízistanácsadásban, azaz a „PILIS EL CAMINONAK”? 
Nézzünk csak párat! 
Nem beszélve a krízistanácsadó hozzáállásról, amit majd apránként, külön bejegyzésekben ismertetek.

1., - a helyváltoztatás, a haladás, kiemeli a krízisben lévőt a „megszokott” környezetéből, TÁGÍTJA az ilyenkor jellemző beszűkült tudatállapotot, amely így segíti, hogy a szenvedő REÁLISABBAN LÁSSON rá a problémára és REÁLISABBAN KAPCSOLÓDJON az élethez, a természethez
2., - az AKTIVITÁS az élethez kapcsol, nem beszélve a szép természetről, ahol mindez történik. Amennyire kell lecsendesedik és lelassul a külvilág, hogy az krízisben lévő MEGHALLJA ÖNMAGÁT, de lehetőséget ad ez a kimozdulás, arra is, hogy NE CSAK a saját hangját és az egy irányba lefutó gondolatait hallja meg. 
3., - a TERMÉSZET - amiben vagyunk – és a NAP CIKLIKUSSÁGA SEGÍTHETI az emberi élet és annak ciklikusságának elfogadását, megtapasztalását és ennek természetességét, végső soron nyugtató hatását
4., - a fizikai megmozdulás, erőfeszítés, küzdelem MEGTÁMOGATJA a lelkiek előmozdulását, elaborálását, feldolgozását és a kitartást
5., - a mozgás OLDJA A FESZÜLTSÉGET, SEGÍTI az örömhormon, az ENDORFIN termelését
6., - a mozgás VISSZAJELZÉST AD a testünkből, erősíti a kapcsolatot vele
7., - a fizikai kihívás teljesítése, a célba érés SIKERÉLMÉNYT AD és szimbolikus jelleggel bír

 

KINEK AJÁNLOM?
- Olyan krízisbe került embereknek, akiknek lelki és fizikai ÁLLAPOTA ENGEDI ezt a sétálós formát. Ezt a formát mindenképpen személyes hagyományos találkozás előz meg 1-3 alkalommal, ami állapottól és krízisfajtától függően változhat. Általában 1 napos programról van szó, de ennek hossza is változhat. Az útvonalak egyeztetése is a személyes, hagyományos találkozón történnek. A menetéről még lesz szó a későbbiekben. 
- Több útvonal is választható, melyek nehézségi foka is különbözik, így nem csak azoknak szól, akik rendszeresen nagy fizikai teljesítményhez szoktak, hanem egy ÁTLAGOS ERŐNLÉTBEN lévő emberekhez IS, akik már töltöttek fél-vagy 1 napot a városban rohangálással. 
- Akik szeretik a természetet és a mozgás, a fizikai erőfeszítés sem áll távol tőlük

 

Kiknek NEM ajánlom?
- akik gyenge fizikai állapotban vannak
- akik éppen betegek
- a krízishelyzet, a krízisállapot (túl) korai szakaszában

 

ÖSSZEGEZVE:

MOZGÁS + TERMÉSZET + KRÍZISTANÁCSADÓ PSZICHOLÓGUS = „PILIS EL CAMINO” …., ja és + a nélkülözhetetlen MÁSIK FÉL