MESETERÁPIA

                                                                       
 
 
Találkozásom a meseterápiával
A Metamorphoses Meseterápiás Módszert szülőanyjától, Boldizsár Ildikótól tanultam és nem is olyan régen, 2018. februárjában avatódtam alkotó-fejlesztő meseterapeutává. Tehát legfrissebb módszerként illeszthetem be az eszköztáramba. Azért végeztem el, mert krízistanácsadóként azt gondoltam, hogy lényegi dolgokat mesél a mese az embert próbáló feladatokról, megküzdésről, a pozitív kimenetelekről, amire magam is fókuszálok a krízisek során. Azaz, a kliens belső erőforrásaira és azok bemozgatására törekszem. A krízistanácsadásba innentől már, igény és szükség szerint, lehetőségem van egy tudatosabb szinten beemelni a meséket a meseterápia módszerével. Ez egy érzékszerv alapú, szolid, de sok szempontból egyedülálló módszer. Ezentúl még szenzoros integrációs szakemberként is felkeltette az érdeklődésemet, hiszen  magam többször is elővettem a mesét egy-egy mozgásfejlesztő alkalmon.
Kíváncsi voltam és vagyok arra, hogy hogyan és miként lehet összekötni a kettőt, illetve mi történik. Az biztos, hogy a gyerekek legtermészetesebb tevékenysége a mozgás a játék és a mesehallgatás. 
 
A meseterápia, mint módszer 
A meseterápia során egy, általam kiválasztott, kliens személyére és élethelyzetére szabott mesével dolgozunk, megnézzük, hogy mit mesél az a mese arról az élethelyzetről, hogy mit csinál a hős az út során,  kikkel találkozik és, hogy ezek a szereplők (segítő, ellenfél, stb.) hogyan is vannak meg ő benne, belül. De az egyik alapvető kérdés tisztázni, hogy a kliens, hol látja magát a meséjében, melyik helyszínen, és mi történik ott. Ez a módszer egy érzékszerv alapú terápia, mely mélyen, elemi szinten ragadja magával az egyént és repteti annak fantáziáját a lehetetlennek vélt feladatok, küldetések kidolgozása felé. Ezáltal a kreativitását, belső erőforrásait mozgósítja és készteti cselekvésre az egyénnek, a mese általa bemutatott élethelyzet, illetve a konfliktus megoldása révén. Azaz az REND, az EGYENSÚLY ÚJRATEREMTÉSE FELÉ: A mese hemzseg a kódoktól, azaz a történetbe ágyazott képi üzenetektől, ami cselekvési kulcsot is ad az adott helyzet megoldására.
 

A meseterápia, a meseterapeuta által jól kiválasztott, kliensre szabott mesén, az azokba kódolt képi üzeneteken, a mese élőszavas elmondásán, és magán a meseterapeuta és a mesehallgató, azaz a kliens közötti kapcsolaton alapul. A meseterápia, a népmesék élőszavas elmondásán alapszik.

Hadd meséljek még a meséről!

Miért pont népmese?

Amikor mesét említek, akkor népmesére gondolok, mivel a meseterápia a népmeséken alapul, amiben REND van. A Metamorphoses Meseterápia, Vlagyimir Jakovlevics Propp „morfológiájából és hermeneutikájából” táplálkozik. A népmesékben hét állandó szereplő jelenik meg, kötött sorrendben. A népmese, ősi tapasztalat gyűjtemény, mindenkihez szól, időtlen, egyetemes, emberi kérdéseket, problémákat vet fel és a maga képi nyelvezetén ragadja meg a "megoldást", amit aztán meg kell fejteni. Tehát emberi kérdésekre adott válaszgyűjtemény, olyan dokumentum, ami megmutatja a felborult egyensúly visszaállításának mikéntjét is.

Kiknek szól a mese?

0-99 éves korig – azaz mindenkinek!

A közfelfogással ellentétben, régen nem a gyereknek szóltak ezek a történetek és nem is a szórakoztatás volt az elsődleges céljuk, hanem valós, megtörtént eseteket beszélnek el, hagyományoznak tovább. Ebben (is) rejlik erejük. Azaz, hogy nem kitalációk és nem csak a jóról beszélnek, sőt! Az útnak indulásról és a küzdelmekről, az erőfeszítésekről, a segítőkkel való kapcsolatról az ellenfelekkel való megküzdés mikéntjét mutatja be. Minden élethelyzetnek megvan a mesebeli párja.

Mi az általános mondanivalója a meséknek?

Az, hogy mindig több, jobb lehetsz, mint, ami adott pillanatban vagy. S, ha nem hiszed, hát járj utána :-)!