Mit adományoz az életnek a mese?

Mit adományoz a mese az életnek? 

MIT ADOMÁNYOZ A NÉPMESE?

Abból indulunk ki, hogy hogy minden élethelyzetnek megvan a maga mesebeli párja.

A mese TÜKRÖT AD, amibe bele nézhetünk és rátekinthetünk magunkra kicsit kívülről, megteremtve ezzel az optimális távolságot, amiből biztonságban és őszintén magunkra tekinthetünk. És dönthetünk arról, hogy tetszik-e, amit látunk vagy sem. És ha esetleg, "nem" lenne a válasz, akkor ÚTBAIGAZÍT, hogy merre menjünk tovább.
Tehát a mese tudatosítja a konfliktust.

FORGATÓKÖNYVET kapunk, MINTÁT a REND VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK mikéntjére, hogyanjára.

A mese szárnyat ad a fantáziánknak, belső képeket alkotunk általa és ezzel az érzékszerveinket is aktivizálja. Egy ERŐS TAPASZTALÁSI MEZŐT hoz létre. Tehát, amit a mesén keresztül átélünk, megtapasztalunk az olyan intenzív, hogy tettek megtételére sarkall, így lehetőséget ad a PRÓBA-CSELEKVÉSEKRE a belső terünkben. Ez majd segíthet abban, hogy majd a valóságban is meg tudjuk csinálni.

A mese nem kívülről viszi be a megoldást, hanem KÓDOKAT NYIT MEG - alapvető, emberi tudás sűrítménye - a személyen belül, amit aztán meg kell fejtenie.

A világ háromszoros felfogása, hogy a világ egyszerre TÁRGYI - LELKI - SZELLEMI jelentéssel bír. A mese ezeken a szinteken szólítja meg egyszerre a mese hallgatóját, akinek meg kell fejteni azt a kódot, belső képet, ami benne működésbe lépett, aztán rátekinteni ezen a három szinten. A mesében TITKOS TANÍTÁSOK vannak elrejtve, amik arra várnak, hogy megfejtsük őket.

A mese tud arról, hogy minden változik, hogy milyen élni és meghalni.

A mese tud a LÁTHATATLAN VILÁGOK LÉTEZÉSÉRŐL és arról, hogy ezek bejárhatóak és megismerhetőek.

A mese mágikus-mitikus nyelvezetet adja a mesehallgatónak.

Fontos hangsúlyozni, hogy nem maga a mese gyógyít, hanem az a VILÁGKÉP (egységes és egylényegű), amibe bekapcsol minket.

De, hogy mi történik pontosan bennünk élőszavas mesemondás közben, arról fog szólni a következő bejegyzésem. 
Aztán meg elmesélem, hogy milyen volt a pár napja tartott előadásom, ahol meséltem is !